Praktiske oplysninger

Generelt:

Uddannelsesstruktur5

 • Både Grunduddannelsen og Diplomuddannelsen i Klassisk homøopati afholdes i centrum af København – 5 min. gang fra Nørreport station.
 • Undervisningen foregår i dejlige, lyse lokaler, med en behagelig atmosfære.
 • Kaffe, te og frugt er inkluderet i uddannelsesprisen.

Karolina14x

Grunduddanelsen i Klassisk Homøopati

Grunduddannelsen tager et år. Uddannelsen giver dig en meget grundig introduktion til den homøopatiske behandlingsmetode og system. Du vil lære en masse om de største homøopatiske lægemidler, både ved teoretisk gennemgang samt praktisk arbejde med cases (sygdomstilfælde fra den virkelige verden).

Du vil yderligere lære at arbejde med følgende spørgsmål:

– Hvad kan helbredes hos patienten?

– Hvilke er de eventuelle årsager eller udløsende faktorer og kan de fjernes?

– Er der noget som forhindrer helbredelsen, som skal fjernes for at undgå tilbagefald?

Uddannelsen i Klassisk Homøopati ved Homøopati Instituttet er derfor det oplagte valg for dig, der ønsker at få en dyb holistisk forståelse af mennesket og dets udvikling i sundhed og sygdom. Du lærer et fantastisk effektivt behandlingssystem, som kan være til glæde og gavn for dig selv, din familie eller i din praksis. Hvad enten du ønsker at arbejde professionelt med homøopati, eller du er på udkig efter et supplement til et eksisterende hverv, eller måske ønsker at lære at behandle dig selv og din familie, så er uddannelsen den rette for dig. Den eneste forudsætning er, at du ønsker at forstå dig selv og dine medmennesker og synes det er givende at hjælpe medmennesker på vejen fra sygdom til sundhed.

Pensum – Grunduddannelsen

Der er forskellige hovedområder, som kan supplere hinanden:

1. Homøopatiens grundprincipper, herunder:

a) gennemgang af relevant litteraturKarolina17x

b) homøopatisk sygdomsdynamik

c) grundprincipperne i teori og praksis

d) homøopatisk filosofi

e) homøopatiens historie og udvikling gennem tiderne

2. Lægemidlernes Materia Medica (dvs. Fortegnelse over lægemidlerne), uddybet ved cases.

3. Homøopatisk teori og praksis.

4. Praktisk anvendelse samt opbygning af de homøopatiske Reportorier (dvs. fortegnelse over symptomerne)

5. Den homøopatiske anamnese (dvs. patientens sygehistorie)

6. Case (sygdomstilfælde) analysen og strategi. Du vil lære at arbejde med de 4 hovedspørgsmål, som skal adresseres under udarbejdelsen af den homøopatiske behandlingsstrategi, dvs.: Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår?

7. Modaliteter (dvs. alle omstændigheder der kan gøre er symptom bedre eller værre samt alt hvad symptomet udløser en trang til eller aversion imod)

8. Differentiering (dvs. udvalg iblandt de forskellige muligheder af oplagte homøopatiske lægemidler)

9. Ordination (dvs. valget af det mest korrekte homøopatiske lægemiddel)

10. Opfølgning ved efterfølgende konsultationer

11. Prognose. Hvad kan den homøopatiske behandling gøre for patienten?

12. Faldgruber. Hvad skal homøopaten være opmærksom på?

13. Relaterede emner

14. Psykologi og kropssprog

15. Virkningen af den homøopatiske behandling i kombination med alm. konventionel medicinsk behandling. Evaluering af indvirkningen på mennesket og indvirkninger på behandlingen.

16. Nedarvet disposition til forskellige sygdomme (de så kaldte miasmer)

17. Vaccinationsskader

Diplomuddannelse i klassisk homøopati

Diplomuddannelsen bygger videre på den viden og erfaringer inden for klassisk homøopati, som de studerende har tilegnet sig under Grunduddannelsen. Uddannelse tager tre år, og har til formål at uddanne ansvarlige, professionelle klassiske homøopater, der opfylder fremtidens krav til sygdomsbehandling.

Undervisningen foregår på hverdage/ 1 gang om måneden, så det er muligt at have arbejde ved siden af.

I uddannelsen indgår også praktikforløb under supervision samt seminarer med gæsteforelæsere.

Pensum – Diplomuddannelsen i Klassisk Homøopati

Pensum, som nævnt under Grunduddannelsen, vil under Diplomuddannelsen blive uddybet samt  illustreret af masser af praktiske eksempler. De studerenes viden og kompetencer til at arbejde homøopatisk vil blive ført op til et højere niveau.

Staphisagria

Nogle af hovedområderne under Diplomuddannelsen er følgende:

 1. Tre af menneskets eksistensniveauer.
 2. Lagdeling af sygdomstilfælde.
 3. Analyse af sygdommens dynamik og vekselvirkning.
 4. Lægemiddel differentiering ved forskellige rubrikker i repertoriet.
 5. Udvidelse af kendskab til Materia Medica og miasmatisk dynamik.
 6. Lægemiddeltypers stadier og forvandling i sygdomsforløbet og meget, meget mere.

3. års elever påbegynder behandling af egne klienter under supervision. Supervisionen løber over 12-18 måneder. 4. års elever gennemfører minimum 20 praktik-sessioner over ca. 12 måneder.

 Hvorfor lære homøopati?

 • Homøopatisk behandling er en naturlig, healende proces, der gør brug af naturlægemidler
 • Disse lægemidler fungerer ved at stimulere menneskets selvhelbredende kræfter. På denne måde hjælpes mennesket til at genvinde sit helbred.
 • Der er på verdens plan udført et stigende antal af randomiserede, dobbeltblindede forsøg, der viser homøopatiens virkning i behandlingen af akutte såvel som kroniske lidelser.
 • En dansk undersøgelse viser, at klienter erfarede sidegevinster af den homøopatiske behandling de havde oplevet. De fik det generelt bedre både fysisk og psykisk (Andersen & Eldov, 1995)*.
 • Klassisk homøopati er en integreret del af det offentlige sundhedssystem i forskellige Europæiske lande, herunder Tyskland, Frankrig, England, Schweiz, mm.
 • Der er et stigende antal patienter herhjemme, som vælger at opsøge en klassisk homøopat.

*Andersen. H. E., & Eldov, P. (1995). Klassisk Homøopati og dens brugere. Institut for samfundsfarmaci. Danmarks Farmaceutiske Højskole.