Hvad er Klassisk Homøopati?

Navnet homøopati stammer fra det græske ord ”homoios” og ”pathos”, som betyder henholdsvis ”lignende” og ”lidelse”. Det er en helbredelsesmetode, der behandler lidelser med lægemidler, der kan fremkalde lignende symptomer hos raske, som den syg?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????e har. Homøopatien ser symptomerne som kroppens reaktion på sygdommen, i forsøget på at genvinde helbredet. Homøopaten forsøger derfor at stimulere og netop ikke at undertrykke denne reaktion.

Homøopatiens tre grundprincipper:

  1. Et lægemiddel, som i store doser kan fremkalde en sygdoms symptomer vil i små doser kunne helbrede samme sygdom – fysisk, emotionelt og mentalt.
  1. Ved successivt potenserede fortyndinger bliver lægemidlets helbredende egenskaber forstærket, og alle uønskede bivirkninger forsvinder.
  1. Mennesket behøver kun ét middel og ikke flere, på ethvert givet tidspunkt af sin sygdom.

Homøopati er den alternative behandlingsform, der indtager første pladsen i Belgien, Frankrig, Holland, Norge og Schweiz og anden pladsen i Sverige, Tyskland og Italien (Johannesen, 1995)*.

*Johannesen, H.. (1995).  Alternativ behandling i Europa: Udbredelse, brug og effekt – et litteraturstudie. Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling, København.