Posts By :

admin

Grunduddannelsen i homøopati 2017 – nyt hold starter i august

150 150 admin

Vores populære Grundkursus i homøopati starter igen i august 2016 i København

På Homøopati uddannelsen vil du lære et mere end 200 år gammelt og effektivt behandlingssystem, som kan være til glæde og gavn for dig selv, din familie, dine venner og/ eller i din praksis.
Form: Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde og praktisk arbejde med cases.

Start: 26. august 2016

Tidspunkt: Etårigt grundkursus. Undervisningen foregår i weekender + enkelte torsdage og fredage – kl. 9.30 – 16.30. Læse mere om datoerne til den kommende Grunduddannelse i homøopati under: http://homeopati-instituttet.dk/praktisk-information-2/datoer/

Sted: Nørregade 41, 1165 København K

Pris: Der er tre forskellige betalingsmetoder samt mulighed for at afdrage beløbet henover uddannelses forløbet. Læs mere om prisen for homøopati uddannelsen her

Tilmeldingsfrist: Senest 15. juni 2016

Tilmeldingen foregår via vores hjemmeside ved at du udfylder en formular online, som du finder her:

http://homeopati-instituttet.dk/tilmelding/

Vi ser frem til at høre fra dig.

Homøopati Instituttet

Homøopati – en integreret del af det offentlige sundhedssystem i Schweiz

150 150 admin

Efter en meget omfattende undersøgelse udfærdiget for den Schweiziske regering i 2011, besluttede et af landets ministerier, at homøopati og nogle få andre komplementære behandlingsmetoder skal være en integreret del af det offentlige sygesikringssystem.

Dr. med. Gudrun Bornhäft og prof. Dr. med Peter Matthiessen, som er tilknyttet ved Fakultet for Medicinsk Videnskabsteori og Komplementær Medicin på Universitetet i Witten, er forfatterne bag rapporten. HTA (Health Technology Report), som undersøgelsen var en del af, blev igangsæt af det Schweiziske Indenrigsministerium med det formål at vurdere medicinsk teknologi med henblik på effektivitet, anvendelighed og sociale og etiske implikationer.

Bornhäft & Matthiessens HTA rapport konkluderer, at der er tilstrækkelig understøttende klinisk og eksperimental belæg for virkninger af homøopati. Dette gør sig gældende både når homøopati bliver vurderet isoleret set og i forhold til konventionel medicin. Undersøgelsen konkluderede, at homøopati er derfor en sikker, effektiv og økonomisk forsvarlig behandlingsmetode.

Kilde: Gudrun Bornhäft, Peter F. Matthiessen (eds). Homeopathy in Healthcare : Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs. An HTA Report on Homeopathy as Part of the Swiss Complementary Medicine Evaluation Programme. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011

Homøopatisk medicin

Danskerne vælger ofte homøopati

640 425 admin

Danskerne søger ofte hjælp hos behandlere uden for det offentlige sundhedsvæsen.

Inden for det seneste år har 27 procent af den voksne befolkning modtaget én eller flere former for alternativ behandling, såsom akupunktur, zoneterapi, homøopati og healing.

Det svarer til omkring 1,2 mio. danskere.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Her har 13.797 danskere i 2013 svaret på spørgsmål om alternativ behandling.

En stigning i forhold til 1987

Af undersøgelsen fremgår det, at der er sket en markant stigning i forhold til 1987, hvor omkring hver tiende dansker havde modtaget alternativ behandling inden for det seneste år.

I 2010 var andelen på godt 26 procent og altså på nogenlunde samme niveau som i 2013.

Kilde: København, 2015. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet